Yoga is the Journey of the Self, Through the Self, To the Self –

Ying Yoga is the journey

นึกถึงโยคะ คุณนึกถึงอะไร คุณอาจจะนึกถึงคนตัวอ่อน นั่งสมาธิ ยืนกลับหัว บิดเอว บิดไหล่ ยืด ๆ เหยียด ๆ เบา ๆ …
การฝึกโยคะแม้จะนิยมกันมากในปัจจุบัน แต่แท้จริงแล้วมันคืออะไร ทำไมครูโยกี้ถึงเรียกว่า “ การฝึก “..บางคนอาจสงสัยว่ามันไม่ใช่ “การเล่นโยคะ” เหรอ
การฝึกโยคะ ในนิยามของแต่ละคนนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน และไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด แต่ละคนให้ความหมายโยคะได้ตามประสบการณ์ของตัวเอง แต่สำหรับครูแล้ว โยคะ ไม่ใช่การเล่น เราไม่ได้กำลังเล่นโยคะ แต่โยคะเป็นการฝึก ฝึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติ โดยเฉพาะ “ธรรมชาติของตัวเราเอง”
การใช้ชีวิตในปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เราต้องรีบเร่ง ชีวิตมันสับสนวุ่นวาย จนบางครั้งเราก็ลืมที่จะให้เวลากับการทบทวนตัวเอง ลืมที่จะมีสติรับรู้ว่าใจ ความคิด หรือตัวตนของเราอยู่ที่ตรงไหน
การฝึกโยคะ จึงเป็นเหมือนกุศโลบายหนึ่ง ที่ให้ผู้ฝึกได้มีโอกาสใช้เวลาในการอยู่กับตัวเอง ดึงสติ กำหนดลมหายใจ พร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่บนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือเสื่อของเราเอง แม้ว่าจะมีเสียงครูนำการฝึก มีเพื่อนฝึกร่วมห้องอยู่มากมาย หรือแม้แต่มีการเคลื่อนไหวและเป็นไปของสิ่งแวดล้อมรอบกาย เราจะฝึกให้มีสมาธิ นิ่ง แต่รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวได้หรือไม่
สิ่งเหล่านี้ อาจไม่เกิดขึ้นในครั้งแรกของการฝึก หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แม้จะฝึกมานาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกอะไร เพราะประสบการณ์การฝึกของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ความคาดหวัง ความตั้งใจในการฝึกของแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันไปด้วย
สำหรับคนที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อน…มาลองฝึกกันดูไหม จะได้รู้ว่าประสบการณ์การฝึกของคุณเป็นอย่างไร.

Article by Ying
Photo by Wipoo Kaewruamwong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s